20101224
Xmasケーキ「松屋」:3500円
http://diary.mizuyashiki.com/shop/matsuya/

水屋敷主人の日記